Socialstyrelsen informerar ensamkommande barn på Youtube

Publicerad:
Totalt kom över 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige under 2015. Socialstyrelsen har därför tagit fram filmer på svenska och elva ytterligare språk som publiceras på Youtube idag. "Filmerna vänder sig till barnen och informerar om vad de kan förvänta sig under den första tiden i Sverige", säger utredaren Cristina Dahlberg.

Den animerade filmen ”Vad händer nu?” följer en ensamkommande asylsökande pojke. I korthet beskrivs vad som händer under den första tiden i Sverige. Det handlar exempelvis om vilka personer barnet möter - som socialsekreterare, god man och offentligt biträde.

– Filmen ska bidra till att alla ensamkommande barn får korrekt och likvärdig information oavsett var i Sverige och på vilken typ av boende de bor. Vi vill också att barnen ska känna sig trygga. Om de tidigt får veta vad som kommer att hända kan de bättre förutse och förstå sin situation, säger utredaren Cristina Dahlberg.

Flera olika språk

Filmerna finns bland annat på arabiska, dari, somaliska, farsi, tigrinja och pashto. De är producerade utifrån en norsk förlaga och finns i olika versioner – en för ensamkommande barn på HVB och en för familjehem. En tredje, förkortad version, har allmänheten som målgrupp.

Socialstyrelsen har även gjort olika handledningar till socialtjänsten, HVB och familjehem om hur de kan använda filmerna.

Många kan tänka sig frivilliguppdrag

Enligt en tidigare undersökning som Socialstyrelsen beställt av TNS Sifo kan en fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 18-80 år utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

– För dem som är intresserade av den här typen av uppdrag kan den förkortade filmversionen ”Vad möter ett ensamkommande barn i Sverige” ge en inblick i hur barnets första tid kan se ut, säger Cristina Dahlberg.

Mer information finns på kunskapsguiden.se som lanserar ett nytt tema om ensamkommande barn och unga. Under temat kan du bland annat läsa om ensamkommande barns och ungas behov, traumamedvetet bemötande och HVB för ensamkommande barn och unga.