Socialstyrelsen inför mål för vården av folksjukdomar

Publicerad:
För att minska skillnaderna i vården av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar får nu hälso- och sjukvården tydliga mål som bör uppnås i behandlingen av de vanligaste cancerformerna, stroke och hjärtsjukvård.

Syftet med att ta fram så kallade målnivåer är att förbättra vård och behandling av sjukdomar som drabbar många personer. Målnivåerna är framtagna utifrån centrala rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De riktlinjer som nu får mål är strokevård, hjärtsjukvård, bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer.

– Vi ger nu hälso- och sjukvården mätbara mål för flera folksjukdomar med avsikten att förbättra vården för patienterna, säger Socialstyrelsens utredare Björn Nilsson.

Många patienter berörs

Målnivåerna är ofta uttryckta i andelen patienter som bör få en viss behandling enligt rekommendationerna i de nationella riktlinjerna. Många gånger är målet högt satt i förhållande till det aktuella läget i landstingen.

– Det kan ta tid att nå vissa mål. Målnivåerna kommer att utvärderas regelbundet, så de kan komma att justeras. Ibland är det också många patienter som bör få del av en behandling för att målet ska nås, säger Björn Nilsson.

Till exempel så rekommenderar Socialstyrelsen i riktlinjerna för strokevård att 80 procent av patienterna med förmaksflimmer och ökad risk för stroke bör få blodproppsförebyggande behandling. Det innebär omkring 8700 fler patienter per år. I dag når inget landsting upp till detta mål.

Mer jämlik vård

Ett annat exempel på mål i riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancer är att alla patienter ska får en omfattande granskning av sjukdomen av flera olika yrkesgrupper både före och efter operationen, en så kallad multidisciplinär konferens. Alla bör också få ett erbjudande om en namngiven kontaktsjuksköterska.

– Ambitionen är att målnivåer ska göra vården mer jämlik i landet, säger Björn Nilsson.

Även diabetesvården kommer att få målnivåer när de nationella riktlinjerna för diabetes uppdateras. Just nu pågår en översyn av behandlingsmålen, det vill säga vilken nivå som den enskilde diabetespatienten bör ha vad gäller blodtryck, blodfetter och blodsocker (HbA1c). Först när dessa behandlingsmål är fastställda så går det att sätta en målnivå för rekommendationen.