Socialstyrelsen gör geodata mer tillgängligt

Publicerad:
Socialstyrelsen gör nu offentlig geodata tillgänglig för användning via tjänster på Internet. På vår webb hittar du en kart- och nedladdningstjänst inom områdena skador, dödsfall och sjukdomar i Sverige.

Geodata är digital information med geografisk anknytning, vilket innebär att man knyter information om till exempel befolkning till ett geografiskt läge.

Socialstyrelsen har, tillsammans med flera svenska myndigheter, tagit fram denna tjänst som följd av EU-direktivet Inspire. Med Inspire vill EU bland annat möjliggöra gränsöverskridande analyser samt göra tjänsterna fria att användas av alla. Vår geodata finns tillgänglig som karttjänst och som nedladdningsbara filer.

– De nedladdningsbara filer vi erbjuder innebär att man kan ladda ned kartskikt och arbeta vidare med dem för analys och utveckling av produkter och tjänster, berättar Lars-Erik Hallengren, projektledare på Socialstyrelsen.

– Den data vi nu erbjuder som geodata inom skador, dödsfall och sjukdomar finns redan tillgänglig i vår statistikdatabas men detta är ett sätt att uppmuntra till ökad användning och analyser över verksamhets- och myndighetsgränser. Vi kommer succesivt att erbjuda mer geodata inom vårt informationsansvarsområde, fortsätter Lars-Erik.

De svenska myndigheter som ingår i Inspire-initiativet presenterar sin geodata på en gemensam geodataportal.

För att öka användningen av tillgänglig data deltar Socialstyrelsen dessutom i Hack for Sweden, ett hackaton som är ett samarbete mellan tretton myndigheter och organisationer. Med Hack for Sweden vill vi skapa möjlighet för programmerare, utvecklare, studenter och datajournalister att utveckla nya och innovativa tjänster och produkter med hjälp av lägesbundna öppna eller fria data. Hack for Sweden äger rum den 15-16 mars i Stockholm.