Socialstyrelsen ger rekommendationer om screeningprogram för livmoderhalscancer

Publicerad:
Socialstyrelsen arbetar just nu med att ta fram rekommendationer om screeningprogram för livmoderhalscancer. Behovet av nya rekommendationer baseras på att ny forskning om livmoderhalscancer och cellförändringar tillkommit.

– Rekommendationerna ska bidra till att kvinnor i Sverige erbjuds screening för livmoderhalscancer utifrån bästa möjliga kunskap, säger Nela Söder, utredare på Socialstyrelsen.

Rekommendationerna tas fram som ett stöd för beslut om en frisk grupp ska erbjudas att testa sig.

– Syftet med rekommendationer om screeningprogram är att nå nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård oavsett var i landet man bor.

Screening med cellprov eller HPV-test

Målsättningen är att utreda om nuvarande screeningprogram med cellprov för cytologi ska behållas eller om cellprov för HPV-test i screeningprogram för livmoderhalscancer ska införas.

– Provtagningen för båda testerna genomförs på samma sätt men skillnaden är att man analyserar olika saker, säger Nela Söder. 

Förutom att utreda vilken testmetod som bör användas ska Socialstyrelsen även ta fram indikatorer för uppföljning och utvärdering på nationell, regional och lokal nivå av screening för livmoderhalscancer.

Gemensamt uppdrag

Uppdraget genomförs i samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter.

Remissversion klar vid årsskiftet

En remissversion av rekommendationen om screeningprogram för livmoderhalscancer beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/2015. Därefter kan sjukvårdsregioner, specialistföreningar, patientorganisationer och allmänhet lämna synpunkter. Synpunkterna kommer att bearbetas och beaktas inför den slutliga publiceringen sommaren 2015.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram rekommendationer om screeningprogram för bröstcancer, prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer.