Socialstyrelsen drar tillbaka material om barn som är gifta

Publicerad:
Efter starka reaktioner har Socialstyrelsen beslutat att dra tillbaka materialet om barn som är gifta.

- Materialet har väckt starka reaktioner och många synpunkter. Vi drar tillbaka materialet och ser över det, säger Petra Rinman, enhetschef för kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Materialet är framtaget inom ramen för ett regeringsuppdrag att ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd.

Materialet har tagits fram utifrån befintlig lagstiftning. Det är inte tillåtet att ingå barn- eller tvångsäktenskap i Sverige. Barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta har, enligt barnkonventionen, samma rättigheter som andra barn. Utgångspunkten är att barn inte ska leva i äktenskap och att alla barn har samma rätt till stöd och skydd.

- Sverige tillåter inte att den som är under 18 år ingår äktenskap här i landet. Enligt nu gällande lagstiftning är dock huvudregeln att ett äktenskap som är giltigt enligt lagen i det land som det ingicks ska erkännas civilrättsligt i Sverige. En ny lagstiftning bereds för närvarande av regeringen, säger Pär Ödman, chefsjurist på Socialstyrelsen.

I det förslag som bereds föreslås ytterligare begränsningar. Det nya författningsförslaget innebär att utländska barnäktenskap inte ska erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.