Socialstyrelsen deltar på WHO:s världshälsoförsamling

Publicerad:
Den 23-28 maj hålls WHO:s årliga världshälsoförsamling. På församlingen kommer flera viktiga frågor att avhandlas, bland annat hur WHO ska arbeta med framtida pandemiutbrott och andra hälsokriser. Socialstyrelsens generaldirektör deltar på församlingen och WHO:s styrelsemöte.

Världshälsoförsamlingen är WHO:s högsta beslutande organ, med deltagare från alla WHO:s 194 medlemsländer. Under församlingen kommer flera viktiga frågor diskuteras och beslutas, som:

  • Hur WHO ska bli effektivare i att hantera utbrott som ebola och andra hälsokriser och snabbt vara på plats för att ingripa tidigt.
  • Fortsatta och förstärkta insatser för att flytta fram positionerna för kvinnors, barns och ungdomars hälsa och till det hör också att få stopp på våldet.
  • I FN:s nya globala utvecklingsagenda till 2030 ingår hälsa som ett särskilt mål bland 16 andra. Nu ska diskuteras hur WHO ska driva hälsomålet som sådant, men också med koppling till jämställdhet, jämlikhet, fattigdom, hunger och bra näring.

Direkt efter församlingen följer WHO:s styrelse möte den 30-31 maj, där Sverige är ett av 34 medlemsländer. Socialstyrelsen generaldirektör, Olivia Wigzell, representerar Sverige i styrelsen fram till 2018.

– Från svensk sida vill vi framförallt driva frågor i Sveriges WHO-strategi. Det gäller att utveckla hälsosystem som främjar jämlik och jämställd hälsa och att stärka hälsosäkerheten genom aktiv beredskap, bra övervakning och snabba ingripanden. En högaktuell fråga är hälsosamt åldrande och hur vi bättre ska kunna hantera demens i framtiden. Vi ser det här som ett mycket viktigt möte där Sverige och Socialstyrelsen har möjlighet att dela med oss av vår kunskap och erfarenheter, säger Olivia.

Världshälsoförsamlingen hålls i Genève och Socialstyrelsen deltar i den svenska delegationen som leds av statsrådet Gabriel Wikström och Olivia Wigzell. I delegationen ingår företrädare för socialdepartementet och UD, Folkhälsomyndigheten, Sida och Socialstyrelsen.

Få löpande uppdateringar från församlingen genom att följa Olivia Wigzell på Twitter (@OWigzell).