Snabbare digitalisering av trygghetslarmen krävs

Publicerad:
Drygt 30 procent av landets kommuner använder fortfarande enbart analoga trygghetslarm. Detta trots att tekniken är riskabel när den kopplas till digitala nät – uppemot vart femte larm når aldrig fram. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen publicerar i dag.

– Utvecklingen mot digitala trygghetslarm måste gå snabbare. Särskilt i relation till att vi har en växande andel äldre som fortsätter att bo hemma, trots omfattande och livsavgörande omvårdnadsbehov. Allt fler är beroende av tekniken för att kunna vara trygga, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

I dag finns det cirka 212 000 trygghetslarm i landets kommuner. Kartläggningen visar att det hittills bara är 8 procent av kommunerna som har övergått helt till digitala larm och att 38 procent har beslutat att göra det senast 2016. Samtidigt uppskattar Telia att upp till 20 procent av larmen från analoga trygghetslarm som är kopplade till digitala nät inte når larmcentralen.

– Trygghetslarmen riskerar att ge en falsk trygghet. För en äldre, ensamboende person som ramlar och inte kan ta sig upp kan larmknappen på handleden vara skillnaden mellan liv och död, säger Dick Lindberg.

Bristande kontroller

Det finns också stora variationer i hur ofta kommunerna kontrollerar att trygghetslarmen fungerar. De analoga trygghetslarmen testas dagligen i 66 procent av kommunerna medan 4 procent inte testar dem alls.

När det gäller de digitala larmen är det bara 12 procent av kommunerna som utför tester varje minut. Det trots att den nya tekniken möjliggör automatisk kontinuerlig övervakning. Det är också viktigt att kontrollera att larmets larmknapp fungerar, men 15 procent av kommunerna gör aldrig det varken när det gäller digitala eller analoga larm.

– Trygghetslarmen är ett kommunalt ansvar, de är en del i kommunernas omsorg om äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Att inte försäkra sig om att larmen fungerar strider mot socialtjänstlagens krav på kvalitet, säger Dick Lindberg.

Undersökningen visar också att endast 36 procent av kommunerna har gjort en riskanalys av sitt arbete med trygghetslarmen. Syftet med en sådan analys är exempelvis att kunna planera för backup-system vid strömavbrott.

Följs upp i vår

– Alla kommuner måste börja ta ansvar för att larmen är säkra och trygga. Vi kommer att följa upp hur det går inom ett halvår, säger Dick Lindberg.

Kartläggningen bygger på en enkät som besvarades av 208 kommuner under våren 2014, vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent. Vissa av resultaten publiceras på kommunnivå.