Små lägenheter gör det svårt att bo tillsammans på särskilda boenden

Publicerad:
Antalet äldre par som ansöker om att få bo ihop när en av dem flyttar till särskilt boende ökar. Flytten kan dock försvåras eller förhindras av att kommunen inte kan erbjuda en tillräckligt stor lägenhet.

Socialstyrelsen har följt upp lagändringen från 2012 om äldres rätt att bo tillsammans i särskilt boende. Resultatet visar att antalet som ansöker om medboende ökar men att det fortfarande är relativt få. De 224 kommuner som svarade på en enkät fick sammanlagt in 308 ansökningar under 2013.

– Det låga antalet kan bero på att få känner till att det är en rättighet men även på att de flesta lägenheter i särskilda boenden är för små för två personer, säger Dick Lindberg, utredare. Med bara ett rum kan den medboende bli störd när personalen ger vård och omsorg till hans/hennes partner. Det kan kännas ovärdigt.

Kommunerna behöver därför planera för att ha bostäder som är anpassade, tillräckligt stora och har en lämplig planlösning som möjliggör ett självständigt liv. Det krävs en helhetssyn på de boende och deras behov samt att den medboendes behov inte glöms bort.

Endast ett fåtal av de 224 kommunerna i Socialstyrelsens undersökning planerar att utöka antalet bostäder som är anpassade för medboende eller bygga om befintliga bostäder.

Medboende har inte rätt att bo kvar vid partners bortgång

En annan utmaning för kommunerna och för de medboende är vad som händer när den som beviljats boendet avlider. I de flesta fall har paret lämnat sin ursprungsbostad och den medboende behöver hitta ett nytt boende. Vissa kommuner löser detta genom att låta den medboende bo kvar i det särskilda boendet eller medverkar till att den medboende får ett annat lämpligt boende. När kommunerna inte hjälper till med detta kan det bli en svår utmaning för den medboende att hitta en ny bostad på öppna marknaden vilket kan vara svårt i kommuner som har bostadsbrist.

Rättigheten leder till större valfrihet och självbestämmande

Kommunerna tycker överlag att den nya bestämmelsen leder till större trygghet, valfrihet och självbestämmande för de äldre. De tio medboende som har intervjuats för uppföljningen är mycket positiva och tacksamma för möjligheten att fortsätta bo tillsammans.

Lagändringen

Sedan 1 november 2012 har den som beviljas (eller redan har beviljats) bistånd i form av särskilt boende rätt att bo tillsammans med sin make, maka eller sambo. Det ingår i en skälig levnadsnivå.