Sjukvårdens utveckling över tid

Publicerad:
Socialstyrelsen presenterar i dag en ny sammanställning om sjukvårdens utveckling över tid. – Materialet ger en bild av den nationella utvecklingen och enskilda landstings resultat. Det ger möjlighet till fördjupade analyser av svensk hälso- och sjukvård, säger Birgitta Lindelius, utredare på Socialstyrelsen.

Med utgångspunkt från Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård 2013 har Socialstyrelsen tagit fram ett kompletterande material om sjukvårdens utveckling över tid. Totalt presenteras 46 diagram, bland annat för diabetesvård, läkemedelsbehandlingar, hjärtsjukvård, strokesjukvård och cancersjukvård.

– Vi får ofta frågor om utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Det här är ett sätt att försöka ge svar på de frågorna, säger Birgitta Lindelius.

Några övergripande resultat:

  • Förskrivningen av antibiotika har minskat de senaste 10 åren, men inget landsting når den föreslagna målnivån för antibiotikaförskrivningen på 250 recept för 1 000 invånare och år. De tre stora landstingen Stockholm, Skåne och Västra Götaland har en betydligt högre förskrivning av antibiotika än de små landstingen, en trend som varit konstant sedan 2006.
  • Dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom, vanligtvis akut hjärtinfarkt, har minskat betydligt de senaste 15 åren. Det finns inga stora variationer mellan landstingen.
  • År 2010–2012 avled knappt 22 procent av patienterna inom 28 dagar efter förstagångsstroke. Dödligheten har minskat under en 20-årsperiod och variationen mellan landstingen har också blivit mindre.
  • Knappt hälften av patienterna med diabetes når målnivån för långtidsblodsocker och det är stora variationer mellan landstingen.

Se fler resultat och alla utvalda diagram i Sjukvårdens utveckling över tid – nationella trender och variationer mellan landsting.