Sjukskrivningsstöd integreras i journalsystem

Publicerad:
Socialstyrelsen lanserar nu en e-tjänst som gör det möjligt att integrera myndighetens rekommendationer för sjukskrivning i hälso- och sjukvårdens journal- och intygssystem.

Integrationen innebär att läkare får stöd från försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) direkt när sjukintyget skrivs. Stödet dyker upp på skärmen när läkaren fyller i koden för patientens diagnos, den så kallade ICD-koden.

– Två landsting kommer att börja använda beslutsstödet på det här sättet i januari 2016. Under året förväntas fler landsting tillkomma, säger projektledaren David Svärd.

Syftet med e-tjänsten är att sjukskrivande läkare enklare ska få tillgång till korrekt och relevant stöd i sjukskrivningsprocessen och därmed öka kvaliteten och enhetligheten på sjukskrivningarna.

Ytterligare ett syfte med det försäkringsmedicinska beslutstödet är att förbättra kommunikationen mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. För Försäkringskassan är rekommendationerna ett stöd när det gäller att förstå den bedömning som läkaren angivit i läkarintyget.