Sjuksköterskor får möjlighet att förskriva naloxon

Publicerad:
Från och med 1 november kan sjuksköterskor ges behörighet att förskriva och ordinera överdosmotgiftet naloxon. Därmed är samtliga föreslagna föreskriftsändringar i Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens utredning som syftar till att öka tillgängligheten till läkemedlet nu genomförda.

– Det här är en del i ett långsiktigt arbete för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Vi kommer också att fortsätta stödja utvecklingen av beroendevården så att personer med missbruk och beroende ska få en god vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör. 

Socialstyrelsen har tillsammans med Läkemedelsverket utrett förutsättningarna för att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel. I januari föreslogs flera regeländringar som en del av detta, och två har redan trätt i kraft. I mars blev det möjligt att lämna över naloxon vid förskrivningstillfället, i stället för att läkemedlet ska hämtas ut på apotek. Och sedan augusti kan räddningstjänsten ges möjlighet att behandla opioidöverdoser med naloxon i väntan på ambulans. 

Från den 1 november gäller även Socialstyrelsens föreskrift som gör det möjligt för sjuksköterskor att skriva ut naloxonläkemedel. Hittills har enbart läkare fått göra detta. 

– Nu får även sjuksköterskor förskriva vissa läkemedel som innehåller naloxon under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård. Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om sköterskan uppfyller kraven, säger Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen.

Ger förutsättningar för att starta naloxonprogram

Föreskriftsförändringarna ger förutsättningar för hälso- och sjukvården att starta så kallade naloxonprogram, där förskrivning och utlämning av läkemedlet kombineras med utbildning. Socialstyrelsen håller på att ta fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon, som kommer att vara klart i slutet av januari 2019. 

– Om man har tillgång till naloxon och vet hur man ska behandla en person med en akut opioidöverdos så kan man rädda liv, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen.

Fakta om Naloxon

  • Naloxon är ett läkemedel som fungerar som motgift vid en överdos av opioider, till exempel heroin och morfin.
  • Läkemedlet har i sig inga morfinliknande egenskaper och kan inte användas för missbruk.
  • Naloxon har använts inom akutsjukvården i över 40 år.
  • WHO:s rekommendation innebär att länder ska göra naloxon tillgängligt för personer i högriskindividers närhet och inte bara för sjukvårdspersonal. Det ska ses som ett komplement till andra vård- och stödinsatser.