Service- och signalhundar ger högre livskvalitet och minskar behov av stödinsatser

Publicerad:
Service- och signalhundar leder till en förbättring av livskvaliteten och välbefinnandet för personer som har en sådan hund. – Personerna blir mer fysiskt aktiva och deltar i större utsträckning i sociala aktiviteter, säger Vera Gustafsson, utredare vid Socialstyrelsen.

Hunden är också ett viktigt verktyg för att nå en ökad självständighet och trygghet. Förutom dessa positiva effekter tycks service- och signalhundar dessutom leda till ett minskat behov av offentliga stödinsatser, visar en ny utvärdering som Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) har genomfört på uppdrag av Socialstyrelsen.

Minskade kostnader

Utvärderingen visar även att kostnaderna för sjukvård och kommunala omsorgstjänster beräknas minska med nästan 200 000 kronor under en tioårsperiod, för de personer som har en service- eller signalhund. Både staten, kommunerna och landstingen förväntas få minskade kostnader tack vare hunden.

Socialstyrelsen gjort utvärdering

År 2008 tog regeringen initiativ till en försöksverksamhet med service- och signalhundar. Syftet med försöksverksamheten var att öka antalet service- och signalhundar, för att kunna göra en utvärdering av hur ökad användning av service- och signalhundar påverkar brukarnas behov av offentliga stödinsatser. Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet fick i uppdrag att driva försöksverksamheten och Socialstyrelsen för att utvärdera projektet, som pågick mellan 2009 och 2014. Utvärderingsarbetet skedde parallellt under samma tidsperiod och totalt 56 ekipage (förare och hund) ingick i utvärderingsstudien. Eftersom studien baseras på ett begränsat antal deltagare finns det en statistisk osäkerhet i resultaten, vilket gör att de bör tolkas med viss försiktighet.

Service- och signalhundar

Servicehund: För personer med fysisk funktionsnedsättning. Hundens uppgift är bland annat att hjälpa till med att exempelvis hämta och bära saker, öppna dörrar eller lådor och hjälpa till med förflyttning. 

Alarmerande servicehund: För personer med sjukdom som epilepsi eller diabetes. Hundens uppgift är bland annat att varna för ett sjukdomsanfall (epilepsi) eller vid höga eller låga blodsockervärden (diabetes), så att personen hinner inta en säker position, ta sin medicin eller mäta blodsockret. Hunden larmar även om föraren behöver hjälp. 

Signalhund: För döva personer eller personer med hörselnedsättning. Hundens uppgift är bland annat att agera som förarens ”öron” och uppmärksamma föraren på ljud i omgivningen, exempelvis dörrklocka, spisen, trafik eller barnskrik.