Se direktsändning från seminarium om screening

Publicerad:
Onsdag den 28 november hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen under titeln ”Screening – hur räddar det liv?”. Seminariet direktsänds på Socialstyrelsens webbplats.

Screening innebär att en del av befolkningen kallas till en medicinsk undersökning för att finna förstadier till en sjukdom innan den har gett symtom. Nationella screeningprogram finns inom flera områden som till exempel bröst- och tjocktarmscancer. Men hur går det egentligen till när Socialstyrelsen beslutar vilka sjukdomar som bör screenas för och vilka för- och nackdelar finns det med screening. Det är några av de frågor som kommer att tas upp under seminariet.

Direktsändningen från seminariet onsdag den 28 november pågick mellan klockan 8.30-9.30.

Medverkar gör bland andra Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, Mattias Fredricson, enhetschef för Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Marie Ljungberg Schött, medlem i nationella screeningrådet, Björn Strander, ordförande i nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer och Ulrika von Döbeln, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, tidigare verksamhetschef Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS).