Se direktsändning från seminarium om psykisk ohälsa

Publicerad:
Onsdag den 17 januari hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen under titeln ”Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården”. Seminariet direktsänds på Socialstyrelsens webbplats.

Den psykiska ohälsan ökar och idag är behovet av vård och behandling betydligt större än tillgången. I december presenterades slutversionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som ger stöd vid prioritering och vägledning om vilka behandlingar och metoder som resurserna behöver satsas på. I riktlinjerna pekas bland annat på att tillgången på olika typer av psykologisk behandling behöver öka kraftigt.

Frågor som ställs under seminariet är om riktlinjerna kan göra skillnad för personer med psykisk ohälsa och hur vi kan möta de ökande behoven av vård vid psykisk ohälsa.

Direktsändningen från seminariet onsdag den 17 januari pågår mellan klockan 8.30-9.30.Medverkar gör bland andra Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, Annalena Pejok, psykolog från Byske i Västerbotten, Lise-Lotte Risö Bergerlind, psykiater och chef för regionalt kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland och Tord Ivarsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet.