Se direktsändning från seminariet Utanförskapet och barnen

Publicerad:
Torsdagen den 22 februari hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen med titeln ”Utanförskapet och barnen – tidiga insatser ökar tryggheten”. Det handlar bland annat om erfarenheter från det utökade hembesöksprogram för förstagångsföräldrar som startade i Rinkeby år 2013. Seminariet kommer att direktsändas på Socialstyrelsens webbplats.

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. Därför startade ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar av barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet i Rinkeby år 2013. Vid frukostseminariet ”Utanförskapet och barnen – tidiga insatser ökar tryggheten” berättar forskare och personal som varit delaktiga i arbetet om sina erfarenheter och vikten av tidiga insatser för barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

Seminariet den 22 februari 2018 direktsänds på Socialstyrelsens webbplats mellan klockan 8.30 och 09.30.

Medverkar gör Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Bo Burström, professor/överläkare, Karolinska Institutet, Susanne Hagelbäck, biträdande verksamhetschef BHV Stockholm nordväst, Åsa Edlund, enhetschef förebyggande föräldraskapsstöd, Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning och Jonas Lauri, biträdande avdelningschef Stadsledningskontoret, Stockholms stad.