Sämre resultat för lågutbildade kvinnor i sjukvården

Publicerad:
Kvinnor med kort utbildning upplever sämre hälsa under graviditeten. Allvarliga bristningar är vanligare hos förstföderskor födda utanför Norden. För den med högre utbildning är chansen att överleva fem år efter en bröstcancerdiagnos bättre.

I Socialstyrelsens öppna jämförelser jämlik vård ger faktorer som utbildningsnivå, ålder och födelsebakgrund utslag på sjukvårdsresultatet.

När kvinnor själva skattar sin hälsa i samband med besök hos mödravården så svarar fler med gymnasial och eftergymnasial utbildning att de ”mår bra” eller ”mycket bra” än de som har grundskoleutbildning.

– Förlossningsrädsla är relativt vanligt och förekommer hos var femte gravid kvinna. Fler kvinnor med högre utbildning tar emot åtgärder på grund av förlossningsrädsla, till exempel stödsamtal med barnmorska. Detsamma gäller kvinnor över 30 år, säger projektledaren Petra Sundlöf vid Socialstyrelsen.

Undvika förlossningsskador

Det är också mycket vanligt att kvinnor drabbas av bristningar i bäckenbotten i samband med vaginal förlossning, vanligast är det bland förstföderskor. De allvarligaste bristningarna varierar mellan 4,5 procent och 7 procent mellan landstingen, vilket tyder på att sjukhusen kan undvika ett avsevärt antal förlossningsskador.

– Vi ser att risken att drabbas av allvarliga bristningar är högre för förstföderskor födda utanför Norden i jämförelse med förstföderskor födda i Norden, säger Petra Sundlöf.

Fetma vanligare bland lågutbildade

De öppna jämförelserna innehåller även uppgifter om övervikt och fetma, då framförallt fetma ökar risken för komplikationer under såväl graviditet som förlossning. Andelen kvinnor med fetma är långt högre bland kvinnor med endast grundskoleutbildning i jämförelse med kvinnor med högre utbildningsnivå.

Bland dem som röker eller snusar sent i graviditeten har den största andelen endast grundskoleutbildning. Tobaksanvändningen bland kvinnor med eftergymnasial utbildning är i det närmaste obefintlig.

I Sverige lever idag omkring 100 000 kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Den relativa överlevnaden efter fem år är hög och varierar mellan 85,2 och 93,6 procent mellan landstingen. Sätter man dessa siffror i relation till utbildningsnivå finns en bättre överlevnad bland dem med högst utbildning.

Stora skillnader vid gynekologiska operationer

Det finns stora skillnader mellan kvinnor i olika landsting också i hur stor utsträckning sjukhusen använder sig av exempelvis gynekologiska operationer där man undviker ett stort buksnitt, så kallad minimal invasiv kirurgi. Vid borttagande av livmoder kan långt fler ingrepp göras med vaginal metod eller titthålskirurgi, vilket minskar operationstraumat.

– Detta är en förbättring som direkt skulle komma patienten till del, säger Petra Sundlöf.