Riktlinjer ska ge bättre och mer jämlik vård vid psoriasis

Publicerad:
Tusentals fler med psoriasis kan nu få tillgång till mycket effektiva läkemedel efter att Socialstyrelsen idag presenterar de första nationella riktlinjerna för psoriasisvård. "Priserna på TNF-hämmare har sjunkit, vilket gjort att fler patienter nu kommer att kunna erbjudas behandling med dessa preparat", säger Alexandra Karlén, projektledare.

I höstas gick patentet ut för ett av världens mest sålda läkemedel för psoriasispatienter. Det har öppnat marknaden för kopior till lägre pris och när nu Socialstyrelsen presenterar de första nationella riktlinjerna på området har prioriteringen höjts för flera så kallade TNF-hämmare. Läkemedlen kan patienten ofta injicera själv och kan i bästa fall göra att ledvärk och hudbesvär försvinner inom ett par veckor.

– Vi vill ju att fler patienter ska kunna erbjudas den här behandlingen, för att den är effektiv och patienterna själva kan ta medicinen, vilket för många innebär en ökad livskvalitet, säger Alexandra Karlén, projektledare, Socialstyrelsen.

Övervägande positiva synpunkter

Det var förra våren som en remissversion av riktlinjerna presenterades och sedan dess har Socialstyrelsen tagit emot ett 30-tal remissvar, övervägande positiva, från företrädesvis patientorganisationer. En hel del förändringar har gjorts i slutversionen även om de inte har varit direkt genomgripande. 

Sedvanliga behandlingsmetoder som olika receptbelagda salvor och krämer för de med lindriga besvär har dock tagits bort eftersom de fortsättningsvis anses ingå i den grundläggande basbehandlingen. 

Att patienter med svår psoriasis ska kunna erbjudas så kallad klimatvård, med tre veckors behandling i soligt och varmt klimat under ledning av ett vårdteam, finns kvar i slutversionen av riktlinjerna. Men då behöver man bo i rätt region, helst i södra delen av landet.

– Ja, det är bara drygt hälften av landets regioner och landsting som erbjuder klimatvård, norr om Dalälven finns inte denna möjlighet, säger Alexandra Karlén.

Samsjuklighet vanligt hos patienter med psoriasis

Psoriasis är en systemisk sjukdom och kan drabba flera av kroppens organ. Det kan komplicera såväl behandling som rehabilitering och i riktlinjerna lyfts därför vikten av en ökad samverkan mellan olika vårdområden och kompetenser.

– Vi kan inte längre se behandlingen av kroniska folksjukdomar som en ren läkemedelsfråga. Eftersom måttlig till svår psoriasis är en systemsjukdom som påverkas av många faktorer, inte minst levnadsvanor, är det viktigt att patienter och vårdpersonal tillsammans sätter upp behandlingsmål där patientens hela livssituation inkluderas, säger Alexandra Karlén.

Socialstyrelsen bedömer att det finns en stor underbehandling av psoriasis i landet men även att de regionala skillnaderna är stora, framförallt avseende systemisk behandling, något man hoppas att de nya riktlinjerna ska kunna ändra på.

Viktigt med uppföljning av behandlingseffekter

Den åtgärd som fått högsta prioritet i riktlinjerna är att patienter med svår psoriasis ska få en strukturerad utvärdering av vilka effekter behandlingen har.

– En väl dokumenterad uppföljning ger ökad livskvalitet genom att behandlingar med otillräcklig effekt kan undvikas och därmed minska onödigt lidande, säger Alexandra Karlén.

En utvärdering av nuläget inom psoriasisvården pågår sedan en tid och i höst kommer resultatet att presenteras.

Två till fyra procent av befolkningen har hudsjukdomen psoriasis

  • Psoriasis är en kronisk sjukdom som ger röda fläckar på huden, som fjällar och ofta kliar.
  • Psoriasis kan debutera i alla åldrar men oftast i unga år.
  • Sjukdomen kommer ofta i skov vilket innebär perioder med små eller inga utslag varvat med perioder då utslagen blossar upp och ger mer besvär.
  • Samsjuklighet är vanligt men inskränker sig på intet sätt till enbart led- och muskelbesvär.

Kontakt

Alexandra Karlén
Telefon: 075-247 43 57