Rikstäckande enkät nu på väg till alla med äldreomsorg

Publicerad:
I dagarna får alla äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende möjlighet att tycka till om sin äldreomsorg i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Ju fler som svarar desto tydligare blir signalen om vad som behöver förbättras.

I början av april får 230 000 äldre med äldreomsorg ett frågeformulär med posten. I enkäten ges alla äldre möjlighet att svara på frågor om vad som fungerar bra respektive mindre bra i den nuvarande vården och omsorgen.

– Vi skickar enkäten till alla äldre, eftersom alla har rätt till god vård och omsorg. Genom att fråga alla får vi en helhetsbild över vad som är viktigt för de äldre och vad de tycker är bra eller dåligt. Vi kan också upptäcka skillnader mellan olika landsändar, mellan grannkommuner och till och med mellan olika verksamheter i samma kommun, säger Ulrika Ingelsson, ansvarig för enkäten på Socialstyrelsen.

Viktig signal till ansvariga

Undersökningen genomförs på uppdrag av regeringen. Resultaten redovisas för riket i stort, varje kommun, varje hemtjänstenhet och äldreboende, så länge tillräckligt många har svarat för att garantera var och ens anonymitet. Verksamheterna får då veta de fem områden som de äldre uppskattar mest och de fem områden där bristerna anses vara störst.

– Undersökningen ger politiker och ansvariga för verksamheterna i kommunerna en bild av vad de äldre själva tycker behöver bli bättre. Meningen är att resultaten ska följas upp, och att de ansvariga ska ta tillvara de synpunkter som de äldre ger uttryck för, säger Ulrika Ingelsson.

Anhörig, vän eller bekant kan hjälpa till

Ju fler som gör sin röst hörd, desto säkrare blir bilden av vad de äldre tycker. Samtidigt finns det förstås många äldre som är så sjuka att de varken orkar eller kan svara.

– Vi är medvetna om att det är så, svarar Ulrika Ingelsson.

– Kanske kan en anhörig, nära vän eller bekant hjälpa till att i så fall besvara enkäten. Hur skulle den här personen ha svarat, om den hade kunnat? Se enkäten som en möjlighet att göra den äldres röst hörd.

Socialstyrelsen är tydlig med att personal inte ska hjälpa till att fylla i enkäten, om inte den äldre själv särskilt ber om det.

– Vi värnar om att de äldre känner att de kan svara uppriktigt i sina svar och att de får vara helt anonyma, säger Ulrika Ingelsson.

Fakta om undersökningen
  • Enkäten kommer på posten till folkbokföringsadressen. Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då även besvaras på engelska, finska och arabiska. Det framgår på postenkäten hur du kommer åt inloggningsuppgifter.
  • Sista dag att posta enkäten är 5 juni 2015.
  • Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2015.