Rekommendationerna om ebola uppdaterade på nytt

Publicerad:
Socialstyrelsen har nu åter uppdaterat sina rekommendationer om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras av den svenska hälso- och sjukvården.

Utbrottet av ebola fortsätter sina härjningar i Västafrika och enligt senaste siffror från WHO har över 15 000 människor drabbats. Sverige genomför hjälpinsatser i framför allt Liberia, där ca 50 svenskar finns på plats. Risken för att smittan sprids till Sverige är mycket liten, men det krävs god beredskap och en ökad vaksamhet i den svenska sjukvården.

Uppdaterade rekommendationer

Som stöd för sjukvården utkom Socialstyrelsen med rekommendationer om hur misstänkta och bekräftade fall av ebola ska hanteras första gången i maj 2014. De har sedan uppdaterats och utökats vid flera tillfällen och nu har en fjärde version publicerats.

– Efterhand har dokumentet vuxit kraftigt i omfång och därför har vi nu disponerat om innehållet för att underlätta både läsandet och framtida revideringar. Vi har även modifierat och kompletterat stora delar av innehållet, exempelvis har avsnittet om personlig skyddsutrustning utökats väsentligt, säger Ulf Törnebladh, sakkunnig läkare och ansvarig för ebolarekommendationerna på Socialstyrelsen.

Denna senaste revidering är daterad 28 november. Bland ändringarna märks även att information om säkert vårdarbete, eboladiagnostik, respektive sanering, avlopp och avfall har brutits ut till separata bilagor.