Rekommendationer vid misstänkta fall av ebola

Publicerad:
En rekommendation har tagits fram med anledning av det utbrott av ebola som startade i västra Afrika i februari i år, där drygt 300 personer insjuknat i sjukdomen.

– Dokumentet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal samt till smittskyddsläkare. Det är tänkt att fungera som ett stöd vid initial handläggning av misstänkta fall av ebola, säger Ulf Törnebladh, medicinskt sakkunnig vid enheten för smittskydd.

Om ebola

  • Ebolavirus förorsakar blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet. Det förekommer utbrott av sjukdomen i centrala Afrika och nu även i västra Afrika. Viruset upptäcktes för första gången 1976 i Demokratiska republiken Kongo.
  • Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom, blod, kräkning och avföring, vilket innebär en risk för vårdpersonal. En ytterligare risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar inför och vid begravning.
  • Hittills i år har drygt 300 personer insjuknat i ebola i Guinea, Liberia och nu senast i Sierra Leone. Cirka 200 personer har avlidit av sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Ebolavirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten, samt även till Socialstyrelsen med tanke på sjukdomens karaktär.

Extra smittskyddsåtgärder ska vidtas när en resenär insjuknar med hög feber efter att ha vistats i ett område där ebolavirus förekommer och man misstänker högsmittsam blödarfeber. Bedöms patienten ha hög risk för ebola alternativt ha en säkerställd ebolainfektion, ska vederbörande om möjligt flyttas till en högisoleringsavdelning för att säkerställa att vården blir korrekt och säker.