Rekommendationer om läkemedelsbehandling vid schizofreni

Publicerad:
Idag publicerar Socialstyrelsen slutliga nationella riktlinjer för läkemedelsbehandling för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

– Vi publicerade en preliminär version i oktober 2013 och i stora drag är riktlinjerna oförändrade när vi nu publicerar den slutliga versionen, säger Sara Hed, utredare på Socialstyrelsen.

– Ett viktigt budskap i riktlinjerna är att läkemedelsbehandling är en förutsättning för att dessa personer ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling minskar risken för själv-mord. Det är också en förutsättning för att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd ska kunna undvika akuta skov och kunna återhämta sig.

Läkemedel och psykosociala insatser kompletterar varandra

För personer med schizofreni som får läkemedelsbehandling men har kvar symtom eller funktionsnedsättningar är det viktigt att komplettera behandlingen med individuellt anpassade psykosociala insatser.

I början av 2011 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Psykosociala insatser och antipsykotiska läkemedel är båda viktiga delar för att lindra en drabbad persons symtom men även öka funktionsförmågan.

– De nya riktlinjerna är ett komplement till riktlinjerna som vi publicerade 2011, säger Sara Hed.

Samarbete mellan kommun och landsting ett måste

Socialstyrelsen skriver att personer med schizofreni tillhör en utsatt grupp som har stora behov av hjälp av både vården och omsorgen.

– Landsting och kommuner är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar, säger Sara Hed.

Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket

Även Läkemedelsverket har behandlingsrekommendationer för denna grupp. De båda myndigheternas rekommendationer kompletterar varandra.