Regionala cancercentrum på rätt väg

Publicerad:
Regionala cancercentrum ingår som en del i den nationella cancerstrategin. Socialstyrelsen har nu gjort den första uppföljningen av de sex etableringarna.

Syftet med Regionala Cancercentrum (RCC) är att bidra till en mer patientfokuserad, jämlik och säker cancervård genom regional och nationell samverkan.

– Samtliga regioner är på god väg att etablera sina RCC-verksamheter och arbetet med att stärka patientens ställning är framgångsrikt, säger Christina Broman, utredare på Socialstyrelsen.

Mer arbete krävs med cancerprevention

De områden där RCC inte har nått lika långt är kompetensförsörjning, forskning, cancerprevention och tidig upptäckt av cancer. Arbetet behöver även komma längre med rehabilitering, psykosocialt stöd och palliativ vård.

– Även arbetet med regionala program för prevention och tidig upptäckt kan samordnas bättre mellan RCC och huvudmännen, säger Christina Broman.

Det behövs också mer dialog mellan RCC och universiteten för att stärka den kliniska forskningen.