Regeringen har utsett ny ordförande i Donationsrådet

Publicerad:
Regeringen har utsett Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län, till ordförande i Donationsrådet vid Socialstyrelsen. Donationsrådet har bland annat till uppgift att vara ett kunskapscentrum och opinionsbildare och se till att allmänheten får kontinuerlig information om donationsfrågor.

Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete. Donationsrådet ska tillsammans med Socialstyrelsen medverka till att göra Sverige bättre på organ- och vävnadsdonation. Ledamöterna är utsedda av regeringen. Donationsrådet ska i regelbundna möten med Socialstyrelsen (4-6 gånger om året), följa utvecklingen på området och påtala behov av förändring. 

Donationsrådet har en viktig uppgift att tillsammans med Socialstyrelsen medverka till att göra Sverige bättre på organ- och vävnadsdonation. Målet med verksamheten är att förbättra donationsfrekvensen i Sverige. Kenneth Johansson ersätter Heidi Stensmyren. 

Bestämmelser om Donationsrådet återfinns i förordningen 2009:1243 med instruktion för Socialstyrelsen. 


Ledamöter i Donationsrådet:

  • Kenneth Johansson, ordförande donationsrådet, landshövding Värmlands län
  • Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet
  • Mali Sjetne, vävnadskoordinator, Vävnadsbanken i Lund
  • Åsa Sandgren Åkerman, handläggare SKL
  • Cecilia Diamant, donationsansvarig sjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus
  • Per Lindner, transplantationskirurg och verksamhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Michael Wanecek, donationsansvarig läkare, överläkare på Capio S:t Görans Sjukhus