Regeringen har utsett ledamöter till donationsrådet

Publicerad:
Regeringen har utsett fyra nya ledamöter och förnyat förordnandet för fyra ledamöter i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation vid Socialstyrelsen. Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete. Rådets ordförande Heidi Stensmyren är en av dem som fått förlängt.

De nya ledamöterna är:

Cecilia Diamant, Norrlands universitetssjukhus 
Per Lindner, Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Saila Quicklund, riksdagen 
Michael Wanecek, Capio S:t Görans Sjukhus

De som fått förnyat förordnande är:

Heidi Stensmyren, ordförande för donationsrådet 
Håkan Hedman, Njurförbundet 
Mali Sjetne, Vävnadsbanken i Lund 
Åsa Sandgren Åkerman, SKL

Förordnanden gäller från och med 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2017.

Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete. Donationsrådet ska i regelbundna möten med Socialstyrelsen följa utvecklingen inom området och påtala behov av förändring. Donationsrådet har en viktig uppgift att tillsammans med Socialstyrelsen medverka till att göra Sverige bättre på organ- och vävnadsdonation.