Psykisk ohälsa är temat för Läkemedelsriksdagen 2014

Publicerad:
Den 4 mars 2014 äger Läkemedelsriksdagen rum, med temat Psykisk ohälsa – perspektiv på läkemedelsbehandling. Anmälan har öppnat.

I årets program diskuteras sjukdomsbegreppet psykisk ohälsa och värdet av farmaceutisk respektive icke-farmaceutisk behandling. Även användningen av specifika läkemedelsgrupper, som antipsykotika, antidepressiva och läkemedel mot adhd, utgör en stor del av dagen.

Läkemedelsriksdagen pågår mellan klockan 8.30 och 16.45 på City Conference Center i Stockholm.

Läkemedelsriksdagen berör många olika aktörer

Bland både talare och publik finns beslutsfattare och medarbetare från en rad olika aktörer, till exempel hälso- och sjukvård och omsorg, industrin, apoteksbranschen, akademin, myndigheter och patientföreningar.

Läkemedelsriksdagen arrangeras tillsammans med flera myndigheter

Läkemedelsriksdagen 2014 arrangeras av Läkemedelsakademin på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.

Socialstyrelsen är huvudansvarig myndighet och representeras bland annat av ställföreträdande generaldirektören Taina Bäckström, Socialstyrelsens sakkunniga Mårten Gerle och Peter Salmi samt samordnarna Mattias Fredricson och Maarten Sengers.

Moderator är Petra Hedbom, chefredaktör Läkemedelsvärlden.