Projektledningen för Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom på plats

Publicerad:
Arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom inleddes i våras. – Jag är glad över att vi nu har en mycket meriterad och kompetent projektledning på plats, säger Per-Henrik Zingmark, projektledare på Socialstyrelsen.

Projektledningen består av:

  • Jan Lycke, faktaordförande MS
  • Per Odin, faktaordförande Parkinsons sjukdom
  • Eva Månson Lexell, områdesansvarig rehabilitering/habilitering
  • Anders Svenningsson, prioriteringsordförande MS
  • Sven Pålhagen, prioriteringsordförande Parkinsons sjukdom
  • Per-Henrik Zingmark, projektledare Socialstyrelsen
  • Alexandra Karlén, delprojektledare Socialstyrelsen

Hearing är nästa steg i arbetet

Den 4 september anordnar Socialstyrelsen en hearing för att inhämta synpunkter och diskutera avgränsningarna i riktlinjerna. Medverkar gör bland annat experter, företrädare för sjukvårdsregionerna och professions- och patientföreningar.

Riktlinjerna kommer att fokuserar på de områden och frågor där det finns ett särskilt behov av kunskapsstyrning, exempelvis områden där det finns praxisskillnader i landet.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom är en del av regeringens övergripande satsning på vården av patienter med kroniska sjukdomar. En preliminär version av riktlinjerna beräknas vara klar i början av 2016.