Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov

Publicerad:
Socialstyrelsen har beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU och EES. Detta för att öka förutsättningarna för att de sökande ska klara proven.

De nya kunskapsproven för hälso- och sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU och EES har varit på plats under en period. För ett par yrken ända sedan hösten 2016. Proven innehåller en praktisk och en teoretisk del, och syftar till att säkerställa att den prövande har kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Signaler från såväl lärosäten som ordnar proven som de som skriver dem och ansöker om legitimation visar på att andra faktorer än de rent kunskapsmässiga kan ha påverkat möjligheten att klara proven. Socialstyrelsen har därför beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen.

– Det handlar bland annat om att antalet praktiska provförsök utökas och att perioden som den sökande har på sig att klara samtliga moment i processen förlängs. Förändringarna syftar till att öka förutsättningarna för de sökande att klara kunskapsproven men med bibehållna krav på kunskap, säger Erik Magnusson, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har haft ett möte med företrädare för de lärosäten som anordnar proven samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att infor-mera om förändringarna som gäller omgående.

– Ytterligare insatser kan komma att genomföras på längre sikt men dessa förändringar ville vi genomföra så snabbt som möjligt, säger Erik Magnusson.

Här är förändringarna i kunskapsprovsprocessen

  • Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.
  • Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teore-tiska – alltså tre istället för två.
  • De prov som skrivs fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som den sökande har på sig. Efter 1 juli 2019 kommer det maximala antalet försök att var tre till antalet.
  • Förändringarna gäller samtliga legitimationsyrken.