Patientregistret inför månadsrapportering

Publicerad:
I år införs månadsrapportering till patientregistret. Första inrapportering var den 30 april. – Vi har sett fram emot det här länge, nu blir registret mycket mer användbart, både för oss och för andra, säger Lars Grönvik, enhetschef.

Patientregistret, Socialstyrelsens största hälsodataregister, har funnits i över 50 år. Registret har varit med om många förändringar men står nu inför en av de största. Från och med i år börjar uppgifterna rapporteras in månadsvis, vilket ger ett mer aktuellt och användbart register.

All producerad vård, både offentlig och privat, ska rapporteras in, så länge det är sluten vård eller läkarbesök inom öppenvården (exklusive primärvård).

– Vi har länge fått önskemål från flera håll om ett mer aktuellt register. Som det ser ut idag kan uppgifterna vara upp till två år gamla före vi publicerar dem, berättar Lars Grönvik, enhetschef. Detta är verkligen en förändring många sett fram emot.

Orsaken till att de första uppgifterna rapporterats in den 30 april är att rapporteringen sker för tre månader i taget, eftersom uppgifterna ofta kompletteras i efterhand. Är du vårdgivare och omfattas av rapporteringskravet kan du läsa mer på vår sida för uppgiftslämnare till patientregistret.

Kvaliteten på uppgifterna kan variera till en början

Kvaliteten på uppgifterna kan variera till en början, innan vi och alla uppgiftslämnare fått rutin på månadsrapporteringen.

– Vi räknar med att det kan ta några månader innan allt rullar. Idag är det oklart när vi kommer att börja tillgängliggöra materialet för statistik, men vi hoppas kunna göra det så snart som möjligt.

Registret används idag till bland annat Öppna jämförelser, utvärderingar av vården, internationell statistik och till forskningsändamål.

Syftet med Patientregistret

Syftet med patientregistret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Registret tillhandahåller data för bland annat statistik, forskning och utvärdering.