Organdonatorer ökar för fjärde året i rad

Publicerad:
Förra året blev 185 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran som hittills noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas. 2015 blev 167 avlidna personer organdonatorer, årets siffra innebär alltså en ökning med drygt 10 procent.

De 185 avlidna personer som blev donatorer förra året bidrog till 649 transplantationer av nya organ till mottagare. Men även om antalet donatorer alltså ökar finns ett fortsatt stort behov av donerade organ. Årligen dör ett 30-tal personer i väntan på att få genomgå en transplantation av donerade organ.

Det finns tre sätt att meddela sin inställning till organ- och vävnadsdonation. Antingen kan man informera sina närstående genom att berätta eller skriva ned hur man vill ha det. Man kan också fylla i ett donationskort, som finns att hämta på apotek eller vårdcentraler. Eller så kan man anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister. För närvarande är det endast drygt 16 procent av befolkningen, eller drygt 1,5 miljoner personer som registrerat sin vilja i donationsregistret. Av dessa ställer sig tre av fyra positiva till organdonation.

En avliden person kan donera flera organ. Men det är relativt få personer som kan komma i fråga som organdonatorer då det är en rad kriterier som måste vara uppfyllda. Donatorn måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Om samtycke till donation finns och donatorn är medicinskt lämplig kan beslut om donation fattas.

I Donationsregistret kan alla registrera sin vilja, oavsett ålder, sjukdomar eller levnadsvanor. Flest organ som transplanteras är njurar, därefter kommer lever, hjärta och lungor.

Donatorer per år

  • 2010: 118
  • 2011: 143
  • 2012: 141
  • 2013: 151
  • 2014: 166
  • 2015: 167
  • 2016: 185