Organdonationerna ökar men behovet är fortsatt stort

Publicerad:
Förra året blev 167 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran någonsin och ökningen ser ut att fortsätta med 137 donatorer hittills i år. "Trots det är behovet av organ fortfarande stort. Under Donationsveckan informerar vi om vikten av att alla tar ställning och gör sin vilja känd", säger utredaren Wenche Stribolt.

När Donationsveckan drar igång den 10 oktober är huvudsyftet att främja och underlätta donationsverksamheten genom att fler personer gör sin inställning till donation känd. Idag har endast 16 procent av befolkningen registrerat sin vilja i Socialstyrelsens donationsregister, varav 71 procent är positiva till donation. Man kan också göra sin vilja känd genom att informera närstående eller fylla i ett donationskort. Alla sätt är lika giltiga.

Flest transplanterade njurar

En organdonator kan donera flera organ. Under förra året gjordes samman-lagt 764 organtransplantationer. Majoriteten var njurar, därefter följde lever, hjärta och lunga. Det transplanterades också drygt 1000 vävnader, varav över 700 var hornhinnor och drygt 200 hjärtklaffar.

– Trots det ökade antalet organdonatorer är behovet fortfarande stort och i dagsläget behövs 845 organ. För patienten kan ett nytt organ i vissa fall vara livsavgörande, säger utredaren Wenche Stribolt.

Det är relativt få personer som kan komma ifråga som organdonatorer eftersom en rad kriterier måste uppfyllas. Organdonatorn måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Dödsfallet måste också konstateras med direkta kriterier, det vill säga kännetecken som är förenliga med total hjärninfarkt. Om samtycke till donation finns och donatorn är medicinskt lämplig kan ett beslut om donation fattas.

Viktigt att göra sin vilja känd

– Att identifiera en organdonator är en process i flera steg. För att en donation ska komma till stånd är det oerhört värdefullt att alla tar ställning till organdonation och gör sin vilja känd, säger Donationsrådets ordförande Kenneth Johansson.

I dagsläget har 1 565 473 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret. De flesta är i åldrarna 30-79 år och en majoritet är kvinnor. Det är viktigt att poängtera att alla kan registrera sin vilja i Donationsregistret, oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor. Sjukvården gör en noggrann individuell medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation.

 

Fakta

Antal organdonatorer per år:

 • 2016: 137 (till och med den 30 september 2016)
 • 2015: 167
 • 2014: 166
 • 2013: 151
 • 2012: 141
 • 2011: 143
 • 2010: 118
 • 2009: 128
 • 2008: 152

Fakta

Transplanterade organ till och med 30 september 2016:

 • Njurar: 309 (varav 95 från levande donatorer)
 • Lever: 147
 • Hjärta: 50
 • Lungor: 47
 • Hjärta + lunga: 0
 • Bukspottkörtel: 22
 • Tarm: 2
 • Cell-öar: 7

Fakta

Behovet av organ den 30 september 2016:

 • Njure: 671
 • Lever: 72
 • Lever + njure: 1
 • Hjärta: 30
 • Lunga: 27
 • Hjärta + lunga: 0
 • Bukspottskörtel + njure: 13
 • Bukspottkörtel: 3
 • Cell-öar: 28
Källa: Scandiatransplant