Olivia Wigzell summerar tre givande år i WHO-styrelsen

Publicerad:
I veckan deltog Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell för sista gången i Världshälsoorganisationen WHO:s styrelsesammankomst i Genève. Därmed avslutas hennes tre år långa förordnande som en av 34 styrelseledamöter i FN-organets högsta ledning.

Olivia Wigzell hoppas att WHO kan fortsätta ta steg framåt vad gäller att effektivisera arbetet i organisationen så att man kan bli ännu bättre på att hantera framtida globala hälsoutmaningar och kriser.

Även om hon tycker att stora framsteg gjorts under senare år finns stora utmaningar för organisationen. WHO behöver också effektivisera sin styrning och uppföljning. Många av medlemsländerna kämpar ännu hårt med att bygga upp hälsosystem som kan erbjuda en god och jämlik vård.

– Vi får inte glömma att exempelvis rätten till preventivmedel eller säkra aborter inte kan garanteras för alla, den ojämlikheten kan och bör WHO arbeta för att jämna ut, säger Olivia Wigzell.

Som representant för Sverige har Olivia kunnat dela med sig av en lång tradition av att arbeta med att främja både jämställdhet och jämlikhet. Möjligheten att kunna bidra med de perspektiven på en global arena som WHO har betytt mycket, enligt Olivia Wigzell.

När Socialstyrelsens generaldirektör nu fortsätter sitt arbete för jämlik vård och hälsa från tegelbyggnaden vid Västerbroplan i Stockholm innebär det inte att hennes engagemang i globala hälsofrågor kommer att avta efter att uppdraget i WHO avslutats.

– Tvärtom. Jag kommer att fortsätta att driva de frågorna i WHO. Skillnaden är bara att jag nu kommer att göra det utanför styrelsen. Sveriges röst har betytt och kommer fortsätta att betyda mycket i WHO, säger Olivia Wigzell.