Olivia Wigzell får nytt ledande uppdrag i OECD

Publicerad:
Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell tar över ordförandeposten i OECD:s hälsokommitté (HEA).

Olivia Wigzell har sedan 2010 varit Sveriges representant i HEA. Som ordförande ska hon leda kommitténs möten och även representera OECD vid internationella sammankomster och möten med andra aktörer.

I och med utnämningen får Sverige och Socialstyrelsen en ännu starkare roll som global aktör på hälsoområdet.

Arbetar för att förbättra ländernas hälsosystem

OECD:s hälsokommitté HEA har i uppdrag att främja förbättringar i medlemsländernas hälsosystem, att skapa bättre preventiva tjänster och hälsofrämjande åtgärder och att tillhandahålla hälso- och sjukvård av hög kvalitet till alla.

Kommitténs arbete med att jämföra hur hälsosystemen fungerar inom OECD-området stödjer beslutsfattare att skapa väl fungerande hälsosystem.

OECD:s hälsokommitté redovisar årligen statistik över hälsotillståndet i medlemsländerna inom en rad områden. Bland annat jämförs statistik över dödlighet, cancerfall, tandhälsa och sjukskrivningar. Men man jämför också rökning och alkoholkonsumtion och hur många läkare och sjuksköterskor som arbetar inom olika vårdområden.

Bildades efter andra världskriget

OECD bildades efter andra världskriget och idag finns sammanlagt 35 länder från framförallt Nordamerika, Västeuropa och Skandinavien representerade i organisationen. Dess främsta syfte är att främja ekonomiskt samarbete och utveckling. En av de mer kända uppgifterna är den årligen redovisade Pisa-undersökningen där medlemsländernas skolresultat jämförs.