Ökad amning men regionala skillnader

Publicerad:
Vid nio månaders ålder ammas allt fler barn, men de regionala skillnaderna fortsätter att vara stora. Även andelen spädbarnsföräldrar som röker skiftar mellan landets olika delar.

I en ny rapport publicerar Socialstyrelsen statistik över amning bland barn födda år 2013. Sedan mitten av 1990-talet har amningsfrekvensen i Sverige minskat något för varje år, men efter år 2010 har trenden planat ut. Nu ökar istället andelen barn som ammas helt eller delvis vid 9 respektive 12 månaders ålder.

– Det handlar om en svag ökning. Samtidigt ser vi att de regionala skillnaderna är fortsatt stora. I Dalarna ammades till exempel 43 procent av barnen helt eller delvis vid nio månaders ålder, jämfört med 31 procent av barnen i Halland, säger utredaren Ellen Lundqvist.

Skyddande effekt

Vid en veckas ålder ammades 96 procent av barnen i Sverige helt eller delvis, och vid två månader var siffran 86 procent. Amningen har en skyddande effekt då bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar barnets immunförsvar. Bröstmjölken skyddar även mot inflammationer, diarré, småbarnsastma, fetma och diabetes.

Socialstyrelsens nya rapport innehåller även uppgifter om rökning bland spädbarnsföräldrar. Flera studier visar att barn som utsätts för passiv rökning bland annat får fler övre luftvägsinfektioner och öroninflammationer än barn som inte exponeras.

Enligt statistiken har andelen spädbarnsföräldrar som röker minskat kraftigt under 2000-talet. 
– Nu är det drygt 4 procent av mödrarna och 10 procent av fäderna som röker under barnets första levnadsmånad, säger Karin Gottvall, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Regionala skillnader

Även när det gäller rökning är de regionala skillnaderna stora. Flest rökande föräldrar finns i Södermanlands län med 7 procent av mödrarna respektive 14 procent av fäderna. Lägst var andelen i Västerbottens län där 2 procent av mödrarna och 6 procent av fäderna rökte.

Jämfört med tidigare rapporter är årets resultat mer osäkra på grund av ofullständig inrapportering från Värmland, Uppsala och Stockholms läns landsting. Vid beräkning av riksvärdet har därför vissa uppgifter från föregående år använts.

Fakta

  • Sverige har ställt sig bakom WHO:s rekommendation om exklusiv amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost under barnets första levnadsår eller så länge föräldrar och barn vill.
  • Exklusiv amning i sex månader är svår att uppnå även för länder med hög amningsfrekvens. I Sverige uppfyllde 15 procent rekommendationen år 2013. Följaktligen börjar flertalet föräldrar ge barnet tilläggskost innan sex månaders ålder.
  • Enligt Livsmedelsverket är det ingen nackdel att ge små smakprov av mat till barn efter fyra månaders ålder samtidigt som barnet ammas.