Öka kunskapen om hbt-personers situation – sök statsbidrag

Publicerad:
Statsbidraget ska bidra till en ökad kunskap om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Det kan sökas av kommuner och landsting.

Syftet med statsbidraget är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Socialstyrelsen har 1,9 miljoner kronor att fördela till kommuner och landsting för 2015. Statsbidraget ska användas till projekt som ökar kunskapen om hbt-personers situation.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 15 mars ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till oss.