Oförändrade tillstånd för transplantationer och behandling av svåra brännskador

Publicerad:
Ansvaret för lung-, hjärt- och levertransplantationer samt behandling av svåra brännskador blir kvar på de sjukhus där de utförs idag. Det beslutade Rikssjukvårdsnämnden på sitt möte den 16 december.

Följande landsting får fortsätta att utföra vård med hela landet som upptagningsområde:

Tillstånd Landsting
Hjärttransplantationer Region Skåne (Skånes universitetssjukhus i Lund) 
Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska universitetssjukhuset)
Levertransplantationer Stockholms läns landsting (Karolinska sjukhuset i Huddinge)
Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska universitetssjukhuset)
Lungtransplantationer Region Skåne (Skånes universitetssjukhus i Lund) 
Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska universitetssjukhuset)
Behandling av svåra brännskador Landstinget i Uppsala län (Akademiska sjukhuset)
Östergötlands läns lansting (Linköpings universitetssjukhus)

Resultat av Socialstyrelsens utredningar

Inför besluten i Rikssjukvårdnämnden har Socialstyrelsen noga utrett landstingens förutsättningar att bedriva god vård på de fyra tillståndsområdena. Gemensamt för samtliga områden är att rikssjukvården håller mycket hög kvalitet, även internationellt sett.

Tre landsting sökte tillstånd för hjärttransplantationer

Utöver Region Skåne och Västra Götalandsregionen sökte Stockholms läns landsting genom Karolinska universitetssjukhuset tillstånd att transplantera hjärtan. Men Socialstyrelsens utredning har kommit fram till att de två landsting som redan idag innehar tillstånd har bättre förutsättningar att bedriva hjärttransplantationer som rikssjukvård. De nya tillstånden träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 31 december 2021.