Nytt regelverk för läkarnas ST

Publicerad:
Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft.

Regelverket innehåller bland annat:

  • förtydligad ansvarsfördelning
  • skärpta krav för kvalitetsgranskningen i ST
  • ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter
  • gemensam kunskapsbas för tre grupper av närliggande specialiteter
  • nya bestämmelser för läkare med specialistutbildning utanför EU/EES
  • ny struktur i målbeskrivningarna med a-, b- och c-delmål. 

Information om regelverket

För att göra det enklare att ta del av det nya regelverket har Socialstyrelsen tagit fram ett meddelandeblad som kortfattat beskriver innehållet i föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar. Det finns också ett presentationsmaterial att ladda ner. De vanligaste frågorna om SOSFS 2015:8 och SOSFS 2008:17 finns listade under Frågor och svar om läkarnas ST.

Anvisningar om hur man ansöker

För den som ska göra en ansökan finns anvisningar att ladda ner om hur ansökan ska se ut och vad som krävs för att den ska vara komplett. Läkare som fått sin legitimation i Sverige från och med den 1 maj 2015 ska ansöka enligt den nya föreskriften SOSFS 2015:8.

Den som har fått sin legitimation tidigare kan välja att ansöka enligt regelverket SOSFS 2008:17 eller SOSFS 2015:8. Mer information om hur man ansöker och vilka övergångsregler som gäller finns på Socialstyrelsens webbplats och i stödmaterialen. Alla länkar hittar du i marginalen till höger.