Nytt kunskaps- och inspirationsmaterial om samverkan kring arbetssökande med ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Regeringen vill förbättra samverkan mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Socialstyrelsen har därför tillsammans med Arbetsförmedlingen sammanställt kunskap om välfungerande samverkansformer. Resultatet har publicerats på www.godsamverkan.se.

En god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten ökar förutsättningarna för att personer med ekonomiskt bistånd ska få det stöd som han eller hon behöver för att bli självförsörjande.

Främjande faktorer för god samverkan

I uppdraget från regeringen ingick att sammanställa exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Ett antal kommuner valdes ut och chefer och handläggare inom kommunens enhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhet samt den lokala arbetsförmedlingen intervjuades.

Följande punkter återkom som framgångsfaktorer:

  • En ledning som prioriterar samverkan
  • Stabila organisationer
  • Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och kompetenser
  • Gemensamma målgrupper och mål
  • Gemensamma forum och rutiner för beslut
  • Fokus på varje individs behov

En webbplats för att sprida kunskap om samverkan

En särskild webbplats har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer – www.godsamverkan.se.

Innehållet på webbplatsen består bland annat av en presentation av utvalda exempel där samverkan fungerar bra mellan socialtjänsten och lokala arbetsförmedlingen, och en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.