Nya språkkrav viktigt för patientsäkerheten

Publicerad:
Genom en ändring i patientsäkerhetsförordningen ställs från den 15 april i år krav på kunskaper i svenska, danska eller norska för hälso- och sjukvårdspersonal som utbildat sig inom ett annat EU-land och vill arbeta i Sverige. Tidigare ställdes dessa krav bara på dem som utbildat sig utanför EU.

De nya språkkraven, som gjorts med anledning av ändringar i ett EU-direktiv, infördes i svensk lagstiftning den 15 april genom en ändring i patientsäkerhetsförordningen. Samtidigt bemyndigade regeringen Socialstyrelsen att ta fram föreskrifter som närmare reglerar språkkraven. Föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2016.

– I våra föreskrifter ges olika exempel på hur språkkunskaperna kan styrkas. Det kan ske på flera sätt. Det krävs inte att man ska ha genomgått särskilda prov eller utbildningar. Exempelvis kan ett intyg från en vårdgivare visa att personen har språkkunskaper på en nödvändig nivå, säger enhetschef Helena Scarabin.

Kommunikationen viktig

Inom hälso- och sjukvården är det avgörande att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal förstår varandra och patienterna, att man till exempel i en kritisk situation kan kommunicera tillräckligt bra på svenska.

– Språket är viktigt för patientsäkerheten, säger Helena Scarabin.

Enklast för den som söker legitimation är att komma in med en komplett ansökan där samtliga krav är uppfyllda.

– Men det går också bra att ansöka om legitimation utan dokumentation av språkkunskaper. Socialstyrelsen gör då en prövning av om övriga krav för legitimation är uppfyllda och fattar beslut om detta. När den sökande vid ett senare tillfälle skickar in handlingar som styrker språkkunskaperna får personen ut legitimationen.

Fakta

För att få legitimation att utöva ett yrke i hälso- och sjukvården i Sverige krävs kunskaper i svenska, danska eller norska. Dessa krav har länge gällt sökande från länder utanför EU, men sedan den 15 april omfattas även sökande inom EU. Ändringen har skett genom en ny bestämmelse i patientsäkerhetsförord-ningen.