Nya riktlinjer ska ge mer jämlik vård vid psoriasis

Publicerad:
Individuell genomgång av riskfaktorer och stöd att ändra levnadsvanor bör erbjudas personer med psoriasis. Krämer med kortison, medicinsk fotvård och i svårare fall klimatvård är andra rekommendationer i Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för psoriasisvård som publiceras idag.

Omkring 300 000 personer i Sverige har den kroniska hudsjukdomen psoriasis. Sjukdomen orsakas av en inflammation i huden som ger mer eller mindre kraftiga utslag i form av röda fläckar som fjällar och ofta kliar. För omkring 23 000 personer är symtomen svåra och kan ha stor påverkan på livskvaliteten.

– Har man svåra utslag kan det innebära att man ogärna visar sig bland andra och i allvarliga fall kan det även leda till att man hamnar i depression till följd av sjukdomen, säger Alexandra Karlén, projektledare på Socialstyrelsen.

Första riktlinjerna för kroniska hudsjukdomen

Patientorganisationer och behandlare inom professionen har länge efterfrågat nationella riktlinjer för vård vid psoriasis och nu finns alltså en första version ute på remiss. Förutom sedvanliga behandlingsmetoder som olika receptbelagda salvor och krämer rekommenderas utbildning och samtalsstöd samt för personer med svår psoriasis att de följs upp utifrån patientens livssituation och inte endast hudsymtom.

– Det kan handla om att man gör regelbundna kontroller av blodtryck och blodsocker samt uppmärksammar levnadsvanor och samsjuklighet med till exempel hjärt- kärlsjukdomar, säger Alexandra Karlén.

Ett komplement till krämer och salvor är ljusbehandling som dämpar inflammationen. Dock räknar Socialstyrelsen med att användningen av ljusbehandling med kortvågigt ultraviolett ljus för personer med svår psoriasis kommer att minska.

– Det beror på att flera nya effektiva läkemedel har tagits fram som kan ersätta ljusbehandling, så att man slipper ta sig till ett sjukhus för att ställa sig i en ljuskabin flera gånger i veckan, säger Alexandra Karlén.

Ökad kunskap om att psoriasis är en systemisk inflammatorisk sjukdom som även drabbar andra organ än huden har medfört att allt fler patienter med svår psoriasis får behandling med läkemedel som kommer in i blodomloppet och ger effekt även i andra delar av kroppen.

Vård i soligt klimat kan hjälpa vid svårare fall av psoriasis

För behandling av mycket svåra tillstånd där andra behandlingsmetoder inte hjälpt rekommenderas så kallad klimatvård i minst tre veckor i soligt klimat under ledning av ett vårdteam. Deltagarna får både utbildning, stöd, sjukgymnastledd fysisk träning och individualiserad schemalagd solning. I vårdteamet ingår läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och i vissa fall även psykolog och arbetsterapeut.

– Det har visat sig att klimatvård kan ge en betydande förbättring av tillståndet, dock varierar möjligheten att kunna erbjuda klimatvård betydligt i landet, vilket behöver förbättras, säger Åke Svensson, överläkare vid hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och ordförande i prioriteringsgruppen.

Kommer att innebära ökade kostnader

Både i det korta perspektivet och på lång sikt räknar Socialstyrelsen med att de nya rekommendationerna kommer att leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvården. Även en del organisatoriska förändringar kommer att behöva göras för att vården ska bli så jämlik som möjligt över hela landet.

De nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis är alltså en remissversion och Socialstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter fram till och med den 31 maj. En slutversion kommer att publiceras i början av 2019.

Fakta: 2–4 procent av befolkningen i västvärlden har hudsjukdomen psoriasis

  • Psoriasis är en kronisk sjukdom som ger röda fläckar på huden, som fjällar och ofta kliar.
  • Psoriasis kan debutera i alla åldrar men oftast i unga år.
  • Sjukdomen kommer i skov vilket innebär perioder med små eller inga utslag varvat med perioder då utslagen blossar upp och ger mer besvär.
  • Samsjuklighet är vanligt. En tredjedel av de som har psoriasis drabbas även av psoriasisartrit, inflammation i lederna.