Nya riktlinjer ska ge bättre vård och omsorg vid demenssjukdom

Publicerad:
Bättre utbildad personal och mer dagverksamhet är exempel på rekommendationer som kan leda till bättre vård och omsorg för dem som drabbas av demenssjukdomar, enligt Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.

I Sverige har cirka 160 000 personer en demenssjukdom. Varje år insjuknar runt 24 000 personer och ungefär lika många dör. Sjukdomen kan inte botas men med olika insatser kan symtomen lindras, vardagen underlättas och livskvaliteten förbättras för de drabbade och deras anhöriga.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger vägledning om vilka insatser som bör sättas in vid olika sjukdomstillstånd, och grundar sig på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. När remissversionen till nya nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i dag publiceras ersätter de den tidigare versionen från 2010.

Personcentrerat förhållningssätt

Utgångspunkten är att alla insatser ska göras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det gäller allt från utredning och uppföljning, stödinsatser och läkemedelsbehandling. I de nya riktlinjerna rekommenderas exempelvis att den som har lätt till medelsvår demenssjukdom och bor kvar hemma bör erbjudas dagverksamhet.

– Den aktivering och gemenskap som besöket innebär leder bland annat till förbättrad livskvalitet och mindre vårdkonsumtion. Dessutom blir det en tillfällig avlösning för vårdande anhöriga, säger Stefan Brené, projektledare.

I dag bor 100 000 personer med demenssjukdom kvar i sitt hem. Om fler av dem ska kunna erbjudas dagverksamhet behöver denna byggas ut – något som skulle innebära kostnader för framför allt Sveriges kommuner.

En annan rekommendation som kan innebära ökade kostnader är utökad utbildning. I dag utförs den mesta vården och omsorgen av personer med demenssjukdom av undersköterskor och vårdbiträden – personal som ofta endast har en kortare teoretisk utbildning. För att dessa och andra yrkesgrupper ska kunna arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning, enligt de nya riktlinjerna.

Färre rekommendationer

I de nya riktlinjerna minskas antalet rekommendationer från 157 i den tidigare versionen till 73.

– En del av de åtgärder som togs upp i de tidigare riktlinjerna är redan rutinåtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och ingår därför inte i de reviderade riktlinjerna. Några rekommendationer har vi slagit ihop. Förhoppningsvis kommer riktlinjerna nu att bli ännu tydligare och bidra till att ge bättre förutsättningar för de som jobbar med vård och omsorg av personer som har demenssjukdom, säger Stefan Brené.

Fram till den 31 mars 2017 kan berörda landsting, intresseorganisationer, yrkesorganisationer, privata vård- och omsorgsgivare och andra lämna synpunkter på remissversionen. En slutversion av riktlinjerna publiceras hösten 2017.