Nya rekommendationer om förebyggande av rabies

Publicerad:
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger nu ut gemensamma rekommendationer om förebyggande av rabies. Samtidigt upphävs de tidigare allmänna råden. De nya rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med personer som har utsatts, eller kan komma att utsättas, för rabiessmitta.

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Viruset sprids med infekterade djurs saliv och hund utgör den för människan i särklass vanligaste smittkällan. Dödligheten i rabies är så gott som 100 procent utan förebyggande åtgärder.

Socialstyrelsen gav 1989 ut allmänna råd (SOSFS 1989:21) om förebyggande av rabies. Med tiden har kunskapen och diagnostiken förbättrats och det är nu läge att ersätta de allmänna råden med rekommendationer som Socialstyrelsen ger ut tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

I första hand bör man minimera riskerna att utsätta sig för smitta. Vaccin finns att ge till personer som i sitt yrke eller på annat sätt riskerar att komma i kontakt med rabies. Det finns även en möjlighet att förhindra att sjukdomen bryter ut hos personer som redan utsatts för smitta. De kan skyddas genom tidigt insatta åtgärder med noggrann sårtvätt, tillförsel av immunglobulin och vaccination.