Nya råd för läkare i kampen mot antibiotikaresistens

Publicerad:
Nu finns ett nationellt kunskapsunderlag för läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare som bär på MRSA och jobbar med djur. Syftet är att förhindra att bakterien sprids mellan människor och djur och därmed förebygga antibiotikaresistens.

Människor och djur kan smitta varandra med olika varianter av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus). Eftersom MRSA idag ökar bland människor, har risken ökat också för att djuren ska smittas. När det händer riskerar en ond cirkel att skapas. Smittan kan bli svår att göra sig av med och ge fler fall med mycket svårbehandlade infektioner, som exempelvis i Danmark där människor avlidit efter att ha smittats av MRSA-bakterien som grisar bär på.

– Än så länge har vi få fall av MRSA-smitta mellan människor och djur i Sverige, men problemen ökar i omvärlden. Vi behöver stärka det förebyggande arbetet för att undvika en liknande utveckling. Kunskapen som vi sammanställt kan vara en hjälp för att lyckas med det, säger Axana Haggar, utredare vid Socialstyrelsen som varit projektledare för arbetet.

Skarpare verktyg i det förebyggande arbetet

Det är första gången nationella myndigheter samlar konkreta råd om hur människor som arbetar med djur i lantbruksmiljöer kan bete sig för att undvika smittspridning. Kunskapsunderlaget (se högerspalten) är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare, men även länsveterinärer. Det tar bland annat upp riskfyllda arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik som påverkar vilka åtgärder man kan ta till för att förebygga smitta.

– Ett resultat av arbetet är att Socialstyrelsen föreslår att lagstiftningen runt människors och djurs hälsa klargörs. Om de olika bestämmelserna synkroniseras kan det förebyggande arbetet utrustas med skarpare och effektivare verktyg, säger Axana Haggar.

Förhindra spridning av MRSA till svenska djurbesättningar

Grisar får sällan symtom av de MRSA-bakterier de bär på, men människor som smittas kan drabbas svårt om bakterierna orsakar infektioner. MRSA-bakterierna trivs på hud, slemhinnor och i sår hos både människor och djur. I Sverige har man inte kunnat hitta någon MRSA bland avelsgrisar, visar en studie som blev klar 2015, men i anonyma provtagningar av kor med juverinflammation har MRSA däremot påvisats några gånger. Många länder i världen, till exempel Nederländerna, Kanada, USA och Danmark, har konstaterat MRSA hos grisar. Att arbeta förebyggande är avgörande för att förhindra att situationen blir densamma i Sverige.

Vad kan en läkare göra? 
Uppmärksamma att du har en lantbrukare framför dig, till exempel en person som arbetar med grisar. Om personen är infekterad med MRSA: ställ frågor om arbetet för att identifiera vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk. Samtala och ge råd om hygienåtgärder som minskar risken för att smitta djuren, utifrån personens situation.

Vad kan lantbrukaren som arbetar med djur göra? 
Om du bär på MRSA, prata med din läkare om hur du kan minska risken för att smitta djuren. Ta stöd i arbetet, till exempel med hjälp av kunskapsunderlaget om MRSA och Jordbruksverkets föreskrift om hygien.