Nya möjligheter att förbättra vården vid aborter

Publicerad:
Den 1 oktober blir det tillåtet för Socialstyrelsen att ta in personnummer i samband med aborter. Det kommer att öppna för en rad förbättringar av abortvården, menar Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen.

Personuppgifterna kommer att samlas in till patientregistret som bland annat används för att följa hälso- och sjukvårdens innehåll och utveckling. Att regeringen nu även tillåter att uppgifter om aborter får samlas in med personnummer ger nya möjligheter att följa den här vården på samma sätt som all annan vård, menar Lars Grönvik.

– Det här är mycket positivt och något vi önskat länge, säger han. I dag får Socialstyrelsen inte behandla personuppgifter i samband med abortvård. Det innebär att myndigheten i dag inte kan följa hur vården fungerar. Bland annat är det inte möjligt att studera hur vanligt det är med komplikationer i samband med abort.

– Vi kan exempelvis inte studera hur vanligt det är att man drabbas av en infektion eller blödningar, säger Lars Grönvik.

För patienten är det viktigt att kunna få veta att vården är säker och att det sjukhus man besöker har goda vårdresultat. Kvinnor som genomgår en abort kan i dag inte få den informationen, men det blir nu alltså möjligt.

– Det finns ett informationsunderskott för dessa patienter och det kommer vi nu att kunna åtgärda.

Nu börjar arbetet med att ställa om systemen för att kunna ta emot personuppgifter vid aborter. Lars Grönvik räknar med att det kommer att ta lite tid att ta fram föreskrifter och skapa nya rutiner, men arbetet har hög prioritet. Någon statistik kan dock inte väntas före årsskiftet.