Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Publicerad:
Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.

Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bland annat kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Den är också en viktig del i arbetet med att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Gäller för verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Författningen gäller för kommunala och enskilda verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den gäller också för Statens institutionsstyrelse (SiS).

Handboken revideras och kommer ny i höst

För att stödja implementeringen av den nya författningen uppdaterar vi just nu handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2010) . Den nya handboken kommer att publiceras under hösten 2014.

Ersätter nuvarande föreskrifter om dokumentation

I samband med ikraftträdandet den 1 januari upphör Socialstyrelsens nuvarande föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (SOSFS 2006:5) att gälla.