Ny webbplats svarar på vem som får göra vad i vården och tandvården

Publicerad:
Vem har rätt att ställa diagnos, vem får delegera läkemedelshantering och vem får granska en patients röntgenbilder? Frågorna är många om vem som får göra vad i vården och tandvården, men en ny webbsida kan bringa klarhet.

Under 2016 svarade Socialstyrelsens upplysningstjänst på  4 319 frågor om hälso- och sjukvård. Cirka 60 procent av dem handlar om vem som får göra vad i vården och tandvården. Det innebär ett genomsnitt på drygt sju frågor om dagen.

Socialstyrelsens nya webbplats Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? ger svar på ett antal vanliga frågor om vilka arbetsuppgifter som är särskilt reglerade enligt lag och vilka uppgifter vårdgivaren själv kan fördela efter personalens kompetens.

Ofta möjligt att fördela arbetsuppgifter mer flexibelt

– Förhoppningen är att webbplatsen ska vara ett stöd för vårdgivare och klargöra att de har ganska stora möjligheter att planera verksamheten på ett mer flexibelt sätt än de kanske gör i dag, säger Brita Schedin, projektledare för satsningen.

Regelverken ställer främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte vem som utför dem. Så generellt finns det få rättsliga hinder mot att omfördela arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården. Med bättre kännedom om detta kan personalens kompetens användas på många olika sätt som gynnar både vårdgivare, personal och patienter.

Bakgrunden till den nya webbplatsen är att Socialstyrelsen år 2016 fick i uppdrag av regeringen att uppdatera och sprida den tidigare utgivna handboken om vem som får göra vad. Nu är uppdateringen klar och handboken digitaliserad och omgjord till en webbsida.