Ny vägledning om hur plötslig spädbarnsdöd kan undvikas

Publicerad:
Socialstyrelsen publicerar nu en vägledning med rekommendationer för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården om plötslig spädbarnsdöd. Vägledningen ska vara ett stöd för personalen i det rådgivande samtalet med blivande och nyblivna föräldrar.

– Risken för plötslig spädbarnsdöd är mycket låg i Sverige, 2 av 10 000 spädbarn drabbas. Men många föräldrar har frågor och därför har vi sett behovet av att personal vid exempelvis barna- och mödravårdscentraler har ett uppdaterat vetenskapligt kunskapsstöd, säger Kerstin Nordstrand, projektledare på Socialstyrelsen.

Praktiska råd

I vägledningen rekommenderar Socialstyrelsen personal inom hälso- och sjukvården att föra rådgivande samtal med föräldrar om att

  • låta spädbarnet sova på rygg
  • avstå från nikotin
  • se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig
  • spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng
  • amma om det är möjligt
  • napp kan användas när barnet ska sova

Råden att låta barnet sova på rygg, att som gravid avstå från nikotin och att hålla barnets ansikte fritt, har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd, enligt de vetenskapliga studier som ligger till grund för rekommendationerna. 

Livlöshetsattacker

I vägledningen behandlas även det som brukar kallas livlöshetsattacker hos spädbarn. Vid en livlöshetsattack överlever barnet om det ruskas om eller ges konstgjord andning.

En ny kunskap är att detta kan drabba även alldeles nyfödda på BB. Orsaken antas vara att en del nyfödda barn kan ha svårt att hålla andningsvägarna öppna och att andningskontrollen kan vara instabil.

I en svensk forskningsrapport där samtliga barn överlevde studerades 26 barn som drabbats, vilket motsvarar 4 på 10 000 nyfödda. Hälften av händelserna inträffade när barnet var mindre än två timmar gammalt, i samband med att barnet lades vid moderns bröst.

– Därför är vår rekommendation att när det nyfödda barnet läggs till bröstet för amningsförsök, så bör man ha uppsikt över att andningsvägarna hålls fria. På så sätt förebyggs risken för en livlöshetsattack, säger Göran Wennergren, professor i barnmedicin och ordförande i den faktagrupp som arbetat med det vetenskapliga underlaget till vägledningen.