Ny utbildning ska minska fallolyckor

Publicerad:
I dag lanserar Socialstyrelsen en nationell utbildning för vård- och omsorgspersonal, med målet att förebygga fallolyckor. "Syftet är att stärka kompetensen inom det här området", säger Karin Thorheim, utredare på Socialstyrelsen.

Fallolyckor är ett stort problem i samhället. Under 2016 dog över 1 000 personer och cirka 69 000 skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus.

Som en del i arbetet att förebygga fallolyckor har Socialstyrelsen nu tagit fram en nationell webbutbildning, som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och inom social omsorg. Syftet är att stärka kompetensen inom fallprevention och att fler ska börja arbeta mer strukturerat med fallförebyggande arbete.

– Inför lanseringen av utbildningen gjorde vi en analys och intervjuade bland annat personer som arbetar i verksamheterna kring vad som behövs. Då visade det sig att det fanns behov av mer stöd i arbetet. Det framkom också att genomförandet och uppföljningen av det fallpreventiva arbetet kan utvecklas, säger Karin Thorheim.

Bygger på att man jobbar i team

Utbildningen ska uppmuntra till ett teambaserat arbetssätt där olika yrkesgrupper samverkar och arbetar systematiskt med riskbedömningar, planering och effektiva åtgärder för att förebygga fall.

– Ett systematiskt teambaserat arbetssätt behöver bli mer etablerat när det gäller att förebygga fallolyckor. Exempelvis möter en äldre person som har skadat sig i en fallolycka många personer i vårdkedjan. Då krävs teamets samlade kompetens och att samarbetet fungerar, säger Karin Thorheim.

I utbildningen lyfts också effektiva åtgärder för att förebygga fallolyckor som att träna styrka och balans, att äta näringsriktig mat samt att se över läkemedel.

Redan före lansering har utbildningen testats av ett 50-tal personer och responsen har enligt Karin Thorheim varit positiv.

– Man tycker det är bra att utbildningen utgår från personer i tre olika situationer, och i tre olika miljöer - sjukhus, äldreboende och vårdcentral.

Från och med i dag finns utbildningen tillgänglig. Under nästa år ska den utvärderas och följas upp, och mer stöd ska ges till dem som arbetar inom vård och omsorg när det gäller hur de kan använda det nya arbetssättet.