Ny teknik kan göra livet enklare för personer med diabetes

Publicerad:
Nya typer av hjälpmedel som kontinuerligt mäter sockerhalten i underhudsfettet kan bidra till en säkrare glukoskontroll. Personer med diabetes kan uppleva en bättre livskvalitet med dessa hjälpmedel. De lyfts nu särskilt fram i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård som publiceras idag.

– Ja, med en sådan här mätare som smidigt och enkelt håller koll på sockervärdena när som helst under dygnet kan livet bli mindre besvärligt, säger Mina Abbasi, projektledare för diabetesriktlinjerna.

Rekommendationerna gäller framför allt för personer med typ 1-diabetes  med återkommande låga eller höga blodsockervärden, och för gravida med typ 1-diabetes.

Värden kan läsas av i mobiltelefonen

Den nya typen av glukosmätare fästs på exempelvis överarmen eller magen. Via en liten nål står mätaren i kontakt med fettväven där glukoshalten speglar blodsockret. Användaren läser av ”blodsockervärdena” i en monitor, i sin mobiltelefon eller i en annan digital plattform.

– Det finns till och med hjälpmedel som larmar när sockernivåerna börjar sjunka under eller stiga över en kritisk nivå och som vid sammankoppling med insulinpump kan styra pumpen till stopp av insulintillförseln vid snabbt sjunkande eller farligt låga sockervärden, säger Mina Abbasi.

Dyrare än traditionella mätmetoder

Nackdelen jämfört med traditionella metoder för att hålla koll på blodsockervärdena är att lösningen är dyr, och kommer att innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvården på kort sikt.

– Flera landsting har redan börjat använda de här hjälpmedlen, trots ökade kostnader, men långt ifrån alla. Men vi ser också att fler kvinnor än män får tillgång till den här tekniken, och även att fler yngre än äldre får det, säger Mina Abbasi.

Ny modell för framtagande av nationella riktlinjer 

De uppdaterade diabetesriktlinjerna har tagits fram enligt Socialstyrelsens nya förvaltningsmodell, där några områden i taget ses över utifrån ny forskning, eller för att hälso- och sjukvården har stort behov av vägledning.

– Det här sättet att arbeta gör att vi kan se över riktlinjerna kontinuerligt och hålla dem så aktuella och uppdaterade som möjligt. På det sättet blir riktlinjerna bästa möjliga stöd för vården och omsorgen, säger Mattias Fredricson, enhetschef för Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

500 000 personer i Sverige har diabetes

  • Diabetes är därmed en av våra vanligaste livslånga folksjukdomar.
  • I Sverige lever omkring en halv miljon människor med någon form av diabetes.
  • De två vanligaste typerna är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.
  • Typ 1-diabetes innebär att kroppen slutar producera ämnet insulin som reglerar glukosmängden i blodet (blodsockret).
  • Typ 2-diabetes (den vanligaste formen) innebär att kroppen fortfarande bildar insulin, men inte tillräckligt mycket.