Ny statistik om aborter presenterad

Publicerad:
Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten ökar. Samtidigt fortsätter antalet tonårsaborter att minska i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet aborter i Sverige som rapporterades till Socialstyrelsen under 2016 låg på drygt 38 000. I snitt gjordes 20,8 aborter per 1000 kvinnor 15–44 år, vilket är ungefär samma nivå som de senaste tio åren.

Socialstyrelsens nya siffror visar att andelen aborter som görs tidigt i graviditeten forsätter att öka, en ökning som pågått sedan början av 1990-talet.

– 2016 gjordes 53 procent av alla aborter före vecka 7, att jämföras med 51 procent 2015. Det är också en fördubbling jämfört med 2006, säger Maria Öman, utredare.

Statistiken för 2016 visar också att 94 procent av aborterna gjordes före vecka 12.

– Förklaringar till att fler aborter görs tidigt i graviditeten kan vara mer utvecklad ultraljudsteknik, som gör att man kan bekräfta graviditeter tidigare, och införandet av nya metoder för medicinsk abort, säger Karin Gottvall, sakkunnig inom området reproduktiv hälsa.

Tonårsaborterna minskar

Aborter har länge varit vanligast i åldersgruppen 20–24 år. De senaste åren har antalet minskat i den åldersgruppen, medan de ökat bland kvinnor i åldern 25–29 år.

– Under 2016 gjordes knappt 30 aborter per 1000 kvinnor i båda de åldersgrupperna, säger Maria Öman.

Antalet tonårsaborter fortsätter att minska. 2016 rapporterades 13,4 aborter per 1000 kvinnor i åldersgruppen 15–19 år, vilket är närmare en halvering jämfört med för tio år sedan.

– Minskningen kan bero på mer utvecklade preventivmedelsmetoder. Även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha bidragit, säger Karin Gottvall.