Ny kampanj ska skydda den livsviktiga antibiotikan

Publicerad:
Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar nu Socialstyrelsen och 22 andra myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.

Idag på den Europeiska antibiotikadagen den 18 november presenteras informationskampanjen Skydda antibiotikan. Syftet är att visa hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö. Kampanjen ska också sprida information om vad man kan göra för att minska användandet.

I samband med arbetet som görs för att förhindra infektioner och därmed användning av antibiotika har Socialstyrelsen utökat föreskrifterna om grundläggande hygien i vård och omsorg så att nu även kommunala verksamheter omfattas.

– Då antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare är det än mer viktigt att förebygga smittspridning. Flertalet av de personer som smittas av antibiotikaresistenta bakterier blir bärare utan symtom och är alltså svåra att identifiera, säger Axana Haggar, utredare vid Socialstyrelsen.

Infektioner den vanligaste vårdskadan

Infektioner som uppkommer i samband med vård är den vanligaste vårdskadan och studier har visat att en god grundläggande hygien kan förbygga uppemot hälften alla dessa infektioner.

– Basala hygienrutiner är därför en hörnsten i arbetet för att minska behovet av antibiotikabehandling och för att begränsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i samhället, säger Axana Haggar.

Hon betonar också vikten av att personal ser till att följa de hygienföreskrifter som finns och att det naturligtvis är viktigt att även patienter och allmänhet tänker på att tvätta händerna och upprätthålla en god hygienisk standard.

Stora skillnader i hur mycket antibiotika som används

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används i olika delar av landet. Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år. Om alla använde samma mängd antibiotika som man gör i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med drygt 684 000 på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten.

Antibiotikaresistensen ökar i landet

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både för människor och djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen. Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön.